Büyüme ve gelişimini tamamlamış ve iskeletsel bozukluğu (Alt veya üst çenenin ilerde / geride olması gibi) olan bireylerde sadece ortodontik tedavi yeterli olmamaktadır. Bu hastalarda ortodontik tedaviye ek olarak cerrahi bir prosedür gerekmektedir. Bu vakalarda ortodontist ve cerrahtan oluşan bir ekip çalışması yapılmaktadır.

Genellikle cerrahi öncesi 6- 18 ay süren ortodontik tedavi ile hasta ameliyata hazırlanır. Cerrahi operayon genel anestezi altında bir hastanede yapılır. Cerrahi işlem sonrası ortodontik tedavi 6- 10 ay kadar daha devam eder.

Bu işlemler, sadece yüz görünümünü geliştirmekle kalmayıp, ayrıca dişlerin birbiriyle uyumunu ve düzgün fonksiyon görmesini de sağlar. Hasta daha rahat çiğneyebilir ve konuşabilir. Başka bir deyimle hem estetik hem de fonksiyonel bir iyileşme sağlar.

Leave a Reply